دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1399 
تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده‌کاهی لیچ

صفحه 117-133

10.22108/liar.2020.119840.1735

مرتضی محسنی؛ شهره شیرین کام؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ غلامرضا پیروز